Voyages Saigon, Inc.

             destinations

               hot news

 

NHẬT K ANH ĐO (TẬP MỘT)
2008: MẮT NHN L NGHỆ THUẬT

 

 page  03

 

KANAGAWA. Trn đường đi Kamakura.
Bi đậu xe. Mu sắc như trong tranh mộc bản.

 

KAMAKURA. Cha Kotoku-in.
Lối vo cha rợp bng anh đo.

 

KAMAKURA. Cha Kotoku-in, tượng Daibutsu (Đại Phật).
Nt mặt tĩnh lặng trước bao cảnh du bể.

 

TOKYO. Cng vin Ueno.
Anh đo bắt đầu rụng ngay vo lc hoa nở trọn vẹn nhất.

 

TOKYO. Cng vin Ueno.
Ma xun mới vẫn từ cội cy gi.

 

TOKYO. Phố Asakusa.
Rước kiệu thần vo ngi đền Shinto, một lễ hội nhỏ trn đường phố.

 

TOKYO. Minh Trị Thần Cung (Meiji Jingu).
My bn nước giải kht ở bi đậu xe.

 

pages  01   02

trang 03

 

Copyright2009VoyagesSaigonInc. All rights reserved