Voyages Saigon, Inc.

             destinations

               hot news

 

NHẬT K ANH ĐO (TẬP MỘT)
2008: MẮT NHN L NGHỆ THUẬT

 

 page  02

 

KYOTO. Kim Cc Tự (Kinkaku-ji).
Qun tr phục vụ khch thập phương ma Xun.

 

KYOTO. Bnh Anh Thần Cung (Heian Jingu).
Đất vỡ dưới hồ cạn, chuẩn bị cho hoa din vĩ ma H.

 

NAGOYA. Một ngi đền Thần Đạo (Shinto).
Dương vật được thờ như hnh tượng của sức sống sung mn.

 

FUJI-HAKONE-IZU. Thị trấn Kawaguchiko.
Thị trấn nhỏ v yn tĩnh bn bờ hồ, dưới chn ni Ph Sĩ (Fuji-san).

 

HAKONE. Khch sạn trong vng ni Ph Sĩ.
Bữa cơm tối truyền thống Nhật Bản.

 

HAKONE. Khch sạn trong vng ni Ph Sĩ.
Biểu diễn Kiếm đạo (Kendo).

 

HAKONE. Trn đường đi Kamakura.
Dừng chn để ngắm nhn ngọn Ph Sĩ sơn (Fuji-san) phủ tuyết trắng ma xun.

 

pages  01   03

trang 02

 

Copyright2009VoyagesSaigonInc. All rights reserved