Voyages Saigon, Inc.

             destinations

               hot news

 

NHT KƯ CHÂU ÂU (TP HAI)
2007: HÈ NGON MC

 

 page 03

 

Mười tháng tám. Florence. Công trường Piazza della Signoria.
Đẹp trai nhất xưa nay, mà lại chẳng quan tâm ǵ đến thời trang nổi tiếng của Ư!

 

Mười hai tháng tám. Monaco. Đường vào Cung điện Hoàng gia.
Xứ nhà giàu.

 

Mười ba tháng tám. Paris. Khải hoàn môn Etoile.
Cửa Chiến thắng vĩ đại. Ai chưa đến đây chưa thể gọi là đă biết Châu Âu.

 

Mười bốn tháng tám. Paris. Công trường Trocadéro và Tháp Eiffel.
Bầu trời của Paris cao và rộng hơn người ta tưởng nhiều!

 

Mười lăm tháng tám. Paris. Viện bảo tàng Orsay.
Cô đầm trẻ con nổi tiếng của E. Degas.

 

Mười lăm tháng tám. Paris. Công trường Place du Tertre ở Montmartre.
Quán ăn của nghệ sĩ hay của du khách?

 

pages  01   02

hết

 

Copyright©2009VoyagesSaigonInc. All rights reserved