Voyages Saigon, Inc.

             destinations

               hot news

 

BẮC KINH - MÙA ĐÔNG 1985

 

page 03

 

Hai anh bạn Tây của tôi th́ làm sao mà hiểu được cái hấp dẫn của những câu chuyện “thâm cung bí sử” ở Trung Quốc! Không phải chỉ là những câu chuyện về Minh triều hay Thanh triều, mà c̣n cả những câu chuyện của Mao triều nữa!

Thập Tam Lăng.
Nhà Bia nằm sừng sững ngay phái sau Đại Cung Môn; Nó trưng bày cái công đức sừng sững của một triều đại.

Và biểu thị cả sự kiêu ngạo của triều đại ấy.

Các Hoàng đế nhà Minh đă chọn nơi yên nghỉ trong một thung lũng lớn có núi non bao quanh, với những cánh rừng thông, tùng và bách.

Những dăy nhà gạch của quân đội xây dựng vào giữa thập niên 1960. Trong cuộc Cách mạng Văn hóa, ông Chu Ân Lai đă đưa quân đội vào trấn đóng ở nơi đây để bảo vệ cho khu Thập Tam Lăng trước sự đập phá điên cuồng của bọn Hồng Vệ Binh.

Ngày ấy các lăng mộ nhà Minh chưa có cái nào được tu sửa cả.

Cho nên nh́n đâu cũng thấy cảnh hoang phế...

 

pages  01   02   04   05

trang 03

 

Copyright©2009VoyagesSaigonInc. All rights reserved