Voyages Saigon, Inc.

             destinations

               hot news

 

BLUE TIBET
TÂY TẠNG XANH
(Mùa Xuân 2003)

 

page  08

 

Tôi được nghe kể nhiều câu chuyện khác nhau về thân thế của đức Ban-thiền Lạt-ma đời thứ 10 (1938-1989). Tôi tin rằng Ngài là một người Tây Tạng chân chính và là một người yêu nước.

Ngày 20 tháng 3.
Chúng tôi trở lại Lhasa bằng một lộ tŕnh khác. Ra khỏi Shigatze, chúng tôi nh́n thấy con sông Nyangchu.

Chamba, anh hướng dẫn viên người Tây Tạng, hỏi tôi “ông chụp ảnh con sông, hay cánh chim đang bay trên mặt sông?”

Xe của chúng tôi chạy hàng giờ giữa đất trời mênh mông bát ngát.

Hàng giờ tôi không hề rời mắt khỏi con sông Yarlung.

Dường như sông cũng ngây ngất trước cảnh thiên nhiên thanh khiết và êm đềm...

Cũng có khi chúng tôi đi qua những miền đất khô cằn, với những ngôi làng xơ xác.

Nếu không có những hàng cây đang bắt đầu khoe lộc non, làm sao tôi biết nơi này có mùa xuân?

Ngày 21 tháng 3.
Buổi sáng, rời Lhasa, chúng tôi đi thẳng lên hướng Đông-Bắc.

Trên đường, chúng tôi gặp một đoàn người hành hương. Họ vừa đi vừa lạy phủ phục cả thân ḿnh, theo truyền thống của Phật Giáo Tây Tạng. Mục tiêu thiêng liêng của họ: Lhasa!

 

pages  01   02   03   04   05   06   07   09   10

<< trang 08 >>

 

Copyright©2009VoyagesSaigonInc. All rights reserved