Voyages Saigon, Inc.

             destinations

               hot news

 

BLUE TIBET
TY TẠNG XANH
(Ma Xun 2003)

 

page  05

 

Tiếp tục hnh trnh, chng ti đi qua một thung lũng rộng giữa hai dy ni lớn.

Người ta đang vỡ đất để chuẩn bị gieo hạt.

Một ngi lng mới xy nằm dưới chn những ngi nh cũ.

Tuyết đang li dần ln cao. Đất c mu nu như mu vỏ quế.

Con đường cng lc cng ln cao. Chng ti đang đi trn đo Kampala.

Rồi băng qua một thung lũng dốc v hẹp giữa hai ngọn đo. Khi tuyết tinh khiết tan, mặt đất sũng nước biến thnh snh lầy dơ bẩn!

Đo Karola đy rồi! Tội nghiệp những ch tru yacks phải gặm cỏ kh chy từ ma thu năm trước!

Khối băng h khổng lồ trn đỉnh đo chợt hiện ra trước mắt ti.

Băng h l tuyết từ nghn năm cũ!

L tuyết thin thu.

 

pages  01   02   03   04   06   07   08   09   10

<< trang 05 >>

 

Copyright2009VoyagesSaigonInc. All rights reserved