Voyages Saigon, Inc.

             destinations

               hot news

 

BLUE TIBET
TY TẠNG XANH
(Ma Xun 2003)

 

page  02

 

Con sng Yarlung Tsangpo chảy giữa một giải thung lũng rộng. Tuyết từ ma đng vẫn chưa tan hết!

C nhiều chỗ mặt sng thanh tịnh v xanh biếc như bầu trời.

Ngy 15 thng 3.
Buổi sng ti thức dậy rất sớm. Sau lưng khch sạn của chng ti l những dy nh thấp bằng b-tng xấu x, c lẽ được xy dựng sau thời kỳ Cch Mạng Văn Ha. Nhn quanh bốn pha, ở đu cũng thấy ni.

Từ lối vo pha sau cung điện Potala nhn xuống, một gc của thnh phố Lhasa trải rộng dưới mắt ti.

Thnh phố vẫn cn chưa tỉnh ngủ...

Những mặt tường cao lừng lững của điện Potrang Karpo.

Kiến trc Ty Tạng chnh l hnh ảnh của ni non.

Sườn ni tuyết...

Đỉnh ni tuyết...

Ti chợt hiểu v sao người dn Ty Tạng lại thần thnh ha những ngọn ni phủ tuyết trắng thin thu...

 

pages  01   03   04   05   06   07   08   09   10

<< trang 02 >>

 

Copyright2009VoyagesSaigonInc. All rights reserved