Voyages Saigon, Inc.

             destinations

               hot news

 

KYOTO, HOA ANH ĐO

 

 page 03

 

Đợt đơm nụ, đợt hm tiếu, đợt mn khai,
những khoảnh khắc nối tiếp nhau của ma xun.

 

Geishas! Xun in trn o, xun ci trn tc,
xun phấn hương.

 

Heian-kyo ngn năm,
trăm năm con phố nhỏ,
trăm năm dương liễu với anh đo.

 

Kyoto ngn năm, sn khấu đầy ước lệ
với hoa anh đo Kabuki
v cội tng Nh.

**(Kabuki: sn khấu ca-kịch đại chng;
Nh: sn khấu kịch cổ-điển của giới qu tộc)

 

Chn thnh l những ai
đến sau ma hoa nở...

 

V thức giả những ai
hạnh phc với điều khng hon thiện!

 

Thin nhin đẹp v cng trong ci khng hon thiện.
V thế ở Kyoto
người ta tận hưởng ma xun đến rồi đi,
tận hưởng một rừng hoa nở rồi lại tn!

 

pages   01    02

hết

 

Copyright2009VoyagesSaigonInc. All rights reserved