Voyages Saigon, Inc.

             destinations

               hot news

 

NHỚ HUẾ

 

 page 04

 

nhớ phấn thng vng rụng lối đi quen
hột mc hột muồng, tri sim tri vải

 

nhớ Hồ Tịnh Tm thơm sen chiều hạ

 

nhớ qut Hương Cần, nhớ cốm Cầu Hai

 

nhớ bờ tre vọng mi tiếng chim khuyn

 

ngm nữa đi em bi thơ giọng Huế

 

ta sẽ đưa nhau về thăm qu mẹ
bằng con thuyền m i của thanh m

 

... ngm nữa đi em, ngm nữa đi em
Cho vơi nỗi nhớ với thương thầm...
 (T Kiều Ngn)

 

pages  01   02   03   05   06

trang 04

 

Copyright2009VoyagesSaigonInc. All rights reserved