Voyages Saigon, Inc.

             destinations

               hot news

 

NHỚ HUẾ

 

 page 03

 

v tiếng em ngm lơi lơi du dặt
chở buồn về vy phủ kn hồn anh!

 

bọn chng mnh bỏ Huế tha phương
những thổ ngữ lu ngy qun lng mất

 

bỗng hm nay em ni như nhắc
i vui sao tiếng Huế của qu mnh!

 

chợt tưởng như mnh đang ở Bao Vinh
hay đang thơ thẩn bn bờ Gia Hội

 

Bến Ngự, Đng Ba, Kim Lung, Đất Mới...
i thn thương biết mấy tiếng qu ta!

 

nhớ điệu h tiếng ht, nhớ cu ca
nhớ hương sầu đu ngt đường Giao Thủy

 

nhớ mi cho khua bn bờ thn Vỹ
nhớ bnh bo, cơm hến, nhớ ch sen

 

pages  01   02   04   05   06

trang 03

 

Copyright2009VoyagesSaigonInc. All rights reserved