Voyages Saigon, Inc.

             destinations

               hot news

 

NHỚ HUẾ

 

 page 02

 

hoa mướp vng con ong bay ht mật
trưa thiu thiu chy gi gạo buồn tnh

 

giọng h ru em rười rượi cất ln
em đ ngủ sao chị cn ru mi?

 

ạ a ời Hai tay cầm bốn tao ni
tao thẳng, tao di, tao nhớ, tao thương

 

c phải trưa nay chị nhớ người thương
nn mượn cớ ru em để ru lng mnh thương nhớ

 

c phải ngn năm thương thương nhớ nhớ
khiến tiếng đn bầu thm x ruột v gan!

 

tiếng Nam Ai rung tận đy tm hồn

 

tiếng so Huế di thm thổn thức...

 

pages  01   03   04   05   06

trang 02

 

Copyright2009VoyagesSaigonInc. All rights reserved