Voyages Saigon, Inc.

             destinations

               hot news

 

HỒNG KNG
BẢN CONCERTO LƯƠNG-CHC

 

 page 04

 

No ai biết được!

 

No ai hiểu được tm trạng của Hồng Kng,

thnh phố vẫn thường bị xem l thiếu vắng tm hồn!
 

No ai đ hiểu được nỗi lng đầy uẩn khc của c Chc Anh Đi,

kể cả chng Lương Sơn B!
 

Ở Hồng Kng mọi thứ đều c thể l thật, m cũng c khi tất cả chỉ l ảo ảnh...

 

Tiền, tnh yu, chủ nghĩa dn-tộc, tự do dn chủ,
đng phương, ty phương, đạo l, lợi nhuận, vn vn v vn vn...

 

Tất cả giống như những phức m tạo thnh khc giao-hưởng

của nh sng v pho hoa trn nền trời của bến cảng Victoria đm nay,

khi sng khi tối, khi đổi mu, lc th chuyển động
 

Ngy mai, khi phấn son v xim o về đm đ tan biến hết, Hồng Kng vẫn sẽ cn
những khoảnh khắc v cng yn tĩnh. V đẹp chn phương như một bức tranh thủy mạc.

 

Đẹp như một bi thơ...

 

pages  01   02   03

hết

 

 Copyright2009VoyagesSaigonInc. All rights reserved