Voyages Saigon, Inc.

             destinations

               hot news

 

HỒNG KÔNG
BẢN CONCERTO “LƯƠNG-CHÚC”

 

 page 03

 

Hồng Kông đêm nay rất đẹp! Vẻ đẹp muôn màu muôn sắc.

 

Vẻ đẹp chiếu sáng như viên đá quư được cắt gọt công phu.

 

Thứ ánh sáng làm nao ḷng người giữa bầu trời đêm.

 

Ánh sáng từ tủ kính khổng lồ trưng bày nền văn minh vật chất, hào nhoáng và kiêu hănh!

 

Bẩy năm đă trôi qua kể từ cái ngày buồn vui lẫn lộn của mùa hè năm 1997 ấy...

 

Có ai biết được trong cuộc nhất thống với “Tổ-quốc vĩ đại”
Hồng Kông đă được và mất đi những ǵ?

 

Hồng Kông bây giờ vui hơn hay buồn hơn trước?

 

Và ngày mai, rồi những ngày sắp tới có c̣n rực rỡ như đêm hôm nay không?

 

pages  01   02   04

trang 03

 

Copyright©2009VoyagesSaigonInc. All rights reserved