Voyages Saigon, Inc.

             destinations

               hot news

 

NHẬT BẢN, MA XUN,
HOA ANH ĐO

 

page 05

 

vng tay no mở rộng
nụ cười mm bn song
hoa anh đo dưới nắng
cười bn hồ nước trong

(Trần Thụy Ln, Thng tư anh đo nở)

gi như nng ở đy
nghe ta buồn lảm nhảm
m hiểu nh trăng ny

(Issa, 1762 1826)

hoa nở sớm
tiếng chim tu-h
tuyết v nh trăng
lại một năm tn

(Sanpu, 1647 1732)

chung cha tn
mi hoa cn vấn vương
đm tuyệt hảo

(Basho, 1644 1694)

trong mt lạnh ny
phải chăng trăng cũng ngủ
dưới hồ kia

(Ryusui, 1691 1758)

chớm bnh minh
bn gầu giếng cuộn lại
nở một đa hải đường

(Kakei, ? 1716)

những cnh hoa rơi rụng
bỗng quay về cnh cũ
khi đn bướm bay ln

(Moritake, 1452 1540)

 

pages  01   02   03   04

hết

 

Copyright2009VoyagesSaigonInc. All rights reserved